اخبار علمی

اخبار علمی

واکنش دانشمندان گروه کاسینی به پایان مأموریت این کاوشگر
سوخت کاوشگر فضایی تحقیقاتی کاسینی ناسا تمام شد و ارتباط آن با

آیا بعد از مرگ دوست دارید شبح دیجیتال شما همچنان در شبکه‌های مجازی پرسه بزند، با دوستان گپی در فیسبوک

روز دوشنبه، ۲۱ اوت، خورشیدگرفتگی کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده خواهد بود.

یک تحقیق جدید می‌گوید که تا پایان قرن جاری، تغییرات اقلیمی در اروپا سالانه ۱۵۰ هزار نفر را خواهد کشت.
دانشمندانی

(Visited 755 times, 3 visits today)