اخبار علمی

اخبار علمی

سوال: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چقدر درباره ضریب هوشی حرف می‌زند؟
جواب: خیلی زیاد.
آقای ترامپ همین چند روز پیش مدعی

در هنگام رابطه جنسی چه کاری مجاز و چه کاری ناپسند است؟
روانشناسان بالینی سکس درمانگر سال‌هاست که در حال پاسخگویی

واکنش دانشمندان گروه کاسینی به پایان مأموریت این کاوشگر
سوخت کاوشگر فضایی تحقیقاتی کاسینی ناسا تمام شد و ارتباط آن با

(Visited 787 times, 1 visits today)