اخبار فرهنگی

اخبار فرهنگی

سابرینا والیس بیشتر عمر خود را در نیوزیلند به روسپی‌گری گذرانده. او مدت‌ها برای قانونی شدن تجارت سکس فعالیت می‌کرد،

مادران وقتی با کودکان خود "مادرانه" حرف می‌زنند طنین صدایشان تغییر می‌کند.
پژوهشگران آزمایشگاه کودک دانشگاه پرینستون نشان دادند که طنین

(Visited 804 times, 10 visits today)