استفاده از کبوترهای نامه‌بر برای قاچاق قرص‌های مخدر در مرز عراق با کویت

پلیس در مرز عراق، کبوتر قاصدی را با یک بسته کوچک پر از مواد مخدر گیر انداخت؛ کبوتری که به سمت کویت در پرواز بود.

مقامات محلی عراق می گویند داخل این بسته شبیه کوله پشتی کوچک، ۱۷۸ قرص پیدا کرده اند.

به گفته یک خبرنگار این قرص ها یک نوع کتامین هستند که که داروی بیهوشی است اما به عنوان یک ماده مخدر که در میهمانی ها هم به کار می رود، استفاده می شود.

You may also like...