بانک مرکزی آمریکا بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد

بانک مرکزی آمریکا برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داده است و می گوید این تصمیم که انتظار آن می رفت ناشی از عملکرد قوی اقتصاد آمریکاست.

مقام ها همچنین پیش بینی کردند که رشد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲.۵ درصد برسد که بیش از پیش بینی قبلی است. گفته شد که این تا حدودی به دلیل برنامه کاهش مالیات هاست که کنگره در دست بررسی دارد.

بانک مرکزی گفت پیش بینی می کند نرخ بهره در سال آینده هم سه بار افزایش یابد.

در دوران بحران مالی که حدود یک دهه پیش شروع شد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به شدت کاهش داد تا فعالیت اقتصادی را تشویق کند.

با تصمیم تازه بانک مرکزی نرخ بهره به بازه ۱.۲۵ تا ۱.۵ درصد می رسد. مقام های بانک مرکزی گفتند که انتظار دارند نرخ بهره ای بالای ۲ درصد برای سال آینده مناسب باشد.

این افزایش همزمان با ادامه بهبود اقتصاد آمریکا روی می دهد.

رشد سالانه اقتصادی آمریکا در چند دوره اخیر ارزیابی اقتصادی (دوره های سه ماهه) به بیش از ۳ درصد افزایش یافته و میزان بیکاری ماه قبل به ۴.۱ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سال ۲۰۰۱ تاکنون است.

جنت یلن رئیس بانک مرکزی که دوره ریاست او از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید نشده و در ماه فوریه کارش پایان خواهد یافت گفت که اقتصاد، بازار کار و نظام مالی در دوره ریاست او بر بانک مرکزی قوی تر شده اند.

او گفت “احساس خوبی در مورد چشم اندازی اقتصادی” دارد.

تاثیر کاهش مالیات

خانم یلن گفت که سیاستگذاران انتظار دارند مجموعه تخفیف های مالیاتی تازه که ممکن است به زودی تصویب شود و از شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ بود، بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.

او گفت پیش بینی تازه در مورد رشد سال آینده که بهبود یافته منعکس کننده این انتظارات است.

بانک مرکزی اکنون تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۸ را ۲.۵ درصد پیش بینی می کند درحالی که قبلا انتظار می رفت ۲.۱ درصد باشد.

You may also like...