آئین بهائی

۱۱/۲۷/۱۶

برنامه های تلویزیونی آئین بهائی، زیر نظر سرویس رسانه ای فارسی بهائی، می کوشند تا با پخش گزارشها، میز گردها، مصاحبه ها و گفتگوها با پژوهشگران و اندیشمندان از جامعه بهائی و یا دوستان جامعه بهائی و همینطور افراد گوناگون دیدگاه های متنوع را مطرح ساخته از جهان فردا بگویند. جهانی که در نتیجه رشد معنوی و روحانی انسان ها، میتواند جایگاه صلح و عدالت و بستر رشد و پیشرفت تمدن آینده انسان باشد.
آدرس پست الکترونیک برنامه آئین بهائی : info@noveentv.org

جدول پخش برنامه آئین بهائی
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
شنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷
یکشنبه( تکرار ) ۳۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۶ ۰۰ : ۰۷
(Visited 30 times, 1 visits today)

You may also like...