دنیای عشق

۰۷/۲۰/۱۷

برنامه ی دنیای عشق که توسط دکتر آزیتا ساعیان تنظیم و اجرا می شود ، برنامه ای است آموزشی و روانشناختی.
دراین برنامه دکتر آزیتا ساعیان در زمینه هایی مانند :
-مسائل خانوادگی
– ارتباط با همسروفرزندان
– راههای موفقیت کاری
– مسائل مربوط به اعتیاد و
چگونگی برخوردبا آن
– مسائل نوجوانان
به گفتگو می پردازند .
همچنین به سئوالات مربوط به انتخاب همسر، بهبود روابط،مشکلات خانوادگی ، برقراری ارتباط موثر ،وسواس واضطراب نیز پاسخ می دهند.
جهت مطرح شدن پرسش خود در برنامه با ایمیل
Events@embracegrowth.com
تماس برقرار کنید.

جدول پخش برنامه دنیای عشق
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
سه شنبه ( زنـده ) ۰۱:۰۰ ۰۷:۳۰ ۱۲:۳۰
پنجشنبه ( زنـده ) ۰۱:۰۰ ۰۷:۳۰ ۱۲:۳۰
(Visited 11,124 times, 23 visits today)

You may also like...