راه طولانی ولادیمیر پوتین برای ادای سوگند ریاست جمهوری

http://fa.euronews.com/video/2018/05/07/putin-takes-long-walk-kremlin-fourth-term-swearing-in-ceremony-six-years-in-charge-r

آقای پوتین پس از عبور از راهروهای زینت داده شده با نقاشی‌ها و دیگر آثار هنری، سوار بر لیموزین ساخت روسیه، رهسپار محل برگزاری مراسم ادای سوگند در کاخ کرملین شد

You may also like...