توییت رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره بزرگترین قرارداد وامی با اروپا

قرارداد ۵ميليارد يورويی که با #ایتالیا امضا شد؛ بزرگترین قرارداد وامی است که تاامروز با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده است.
#شبکه_بانکی ایران از زمان اجرای #برجام تاكنون قراردادهايی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد یورو با چین، کره‌جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا امضا کرده‌است.

You may also like...