جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا درباره نقش ایران در حمایت از تروریسم: رد پای جمهوری اسلامی

کمیته فرعی امور ضد تروریسم و اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه میزبان نشستی درباره نقش ایران در شبکه جهانی تروریسم بود. در این نشست امانوئل اوتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، مایکل پریجنت پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون، نادر اسکویی از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و برایان کاتولیس عضو ارشد مرکز پیشرفت آمریکا حضور یافتند و نظرات کارشناسی خود را ابراز داشتند. امانوئل اتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دمکراسی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران از برجام منفعت اقتصادی نبرده است و این را در شرایط اقتصادی فعلی ایران می شود دید. امانوئل اتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دمکراسی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید افراد وابسته با ایران به راحتی با داشتن ویزا و پاسپورت به آمریکا سفر می کنند و باید جلوی این گرفته شود. این تحلیلگر افزود: شبکه های تروریستی نیابتی ایران در آمریکای لاتین توسط حزب الله لبنان اداره می شود. حزب اللهی که کاملاً متعلق به تهران است. این شبکه ها، هم در جرم و هم در ترور دست دارند. هرجا و هر زمانی که نیاز باشد، آنها برای عواملی که دست اندرکار برنامه ریزی یک حمله، پناه دادن به فراریها و منبع درآمد و تدارکات برای رژیم ایران و یا حزب الله هستند، کمکهای لجستیکی و مالی فراهم می کنند. وی افزود: دولت ترامپ باید متوجه محوریت ارتکاب جرم و ترور در آمریکای لاتین است که فعالیتهای حزب الله در آن قاره را امکانپذیر می کند. بدون شک بخشی از بودجه حزب الله در آنجا از محل همکاری با کارتل ها در آمریکای لاتین در فروش کوکائین در آمریکا و اروپاست. باید یک استراتژی یکپارچه ایجاد کند که شامل تحریم، تحت تعقیب قرار دادن، مسدود کردن دارائیها باشد. به این ترتیب جلوی منابع مالی حزب الله و در نهایت انجام عملیات آنگرفته می شود. مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه هادسون در نشست امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان نیز گفت: قاسم سلیمانی نقش رهبری و هدایت گروه های تروریستی در عراق و سوریه را بر عهده دارد. مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه هادسون در نشست امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان: روسیه بعد از حمله سال گذشته و امسال ما، یک موشک شلیک نکرد. سوریه و ایران از مسکو انتظار واکنش داشتند. وی افزود: تحریم بانک مرکزی ایران و همچنین دارائیهای عظیم رهبر جمهوری اسلامی در قالب ستاد اجرائی فرمان امام بر رژیم تأثیرگذار خواهد بود و باعث میشود فعالیتهای خرابکارانه خود را متوقف کند... ضمناً آسیبی هم به توافق هسته ای نخواهد خورد. وی تاکید کرد: ما باید منابعی را که در اختیار دولت عراق می گذاریم، محدود کنیم... همان برنامه آموزش و تجهیز و از آن بعنوان اهرم فشار استفاده کنیم. ما یک اقتصاد ۹ هزار میلیارد دلاری هستیم که سعی داریم نگذاریم عراق پناهگاهی برای گروه هائی مانند داعش و القاعده شود. باید به بغداد بگونیم می دانیم که هم مرز با ایران هستید اما می خواهید طرف آن کشور را بگیرید. ببینید، کانادا چنین نفوذی بر آمریکا ندارد. ایران هم نباید چنین نفوذی در بغداد داشته باشد. در این نشست، نادر اسکوئی پژوهشگر مهمان موسسه «واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، ایران را دارنده بزرگترین گروه حامی تروریسم در جهان نامید. برایان کاتولیس عضو ارشد مرکز پیشرفت آمریکا نیز در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: رفتارها و تهدیدات جمهوری اسلامی موجب شده در مقاطعی اسرائیل مجبور شود در سوریه واکنش نشان دهد.

کمیته فرعی امور ضد تروریسم و اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه میزبان نشستی درباره نقش ایران در شبکه جهانی تروریسم بود.

در این نشست امانوئل اوتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، مایکل پریجنت پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون، نادر اسکویی از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و برایان کاتولیس عضو ارشد مرکز پیشرفت آمریکا حضور یافتند و نظرات کارشناسی خود را ابراز داشتند.

امانوئل اتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دمکراسی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران از برجام منفعت اقتصادی نبرده است و این را در شرایط اقتصادی فعلی ایران می شود دید.
امانوئل اتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دمکراسی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید افراد وابسته با ایران به راحتی با داشتن ویزا و پاسپورت به آمریکا سفر می کنند و باید جلوی این گرفته شود.

این تحلیلگر افزود: شبکه های تروریستی نیابتی ایران در آمریکای لاتین توسط حزب الله لبنان اداره می شود. حزب اللهی که کاملاً متعلق به تهران است. این شبکه ها، هم در جرم و هم در ترور دست دارند. هرجا و هر زمانی که نیاز باشد، آنها برای عواملی که دست اندرکار برنامه ریزی یک حمله، پناه دادن به فراریها و منبع درآمد و تدارکات برای رژیم ایران و یا حزب الله هستند، کمکهای لجستیکی و مالی فراهم می کنند.

وی افزود: دولت ترامپ باید متوجه محوریت ارتکاب جرم و ترور در آمریکای لاتین است که فعالیتهای حزب الله در آن قاره را امکانپذیر می کند. بدون شک بخشی از بودجه حزب الله در آنجا از محل همکاری با کارتل ها در آمریکای لاتین در فروش کوکائین در آمریکا و اروپاست. باید یک استراتژی یکپارچه ایجاد کند که شامل تحریم، تحت تعقیب قرار دادن، مسدود کردن دارائیها باشد. به این ترتیب جلوی منابع مالی حزب الله و در نهایت انجام عملیات آنگرفته می شود.

مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه هادسون در نشست امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان نیز گفت: قاسم سلیمانی نقش رهبری و هدایت گروه های تروریستی در عراق و سوریه را بر عهده دارد.

مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در موسسه هادسون در نشست امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان: روسیه بعد از حمله سال گذشته و امسال ما، یک موشک شلیک نکرد. سوریه و ایران از مسکو انتظار واکنش داشتند.

وی افزود: تحریم بانک مرکزی ایران و همچنین دارائیهای عظیم رهبر جمهوری اسلامی در قالب ستاد اجرائی فرمان امام بر رژیم تأثیرگذار خواهد بود و باعث میشود فعالیتهای خرابکارانه خود را متوقف کند… ضمناً آسیبی هم به توافق هسته ای نخواهد خورد.

وی تاکید کرد: ما باید منابعی را که در اختیار دولت عراق می گذاریم، محدود کنیم… همان برنامه آموزش و تجهیز و از آن بعنوان اهرم فشار استفاده کنیم. ما یک اقتصاد ۹ هزار میلیارد دلاری هستیم که سعی داریم نگذاریم عراق پناهگاهی برای گروه هائی مانند داعش و القاعده شود. باید به بغداد بگونیم می دانیم که هم مرز با ایران هستید اما می خواهید طرف آن کشور را بگیرید. ببینید، کانادا چنین نفوذی بر آمریکا ندارد. ایران هم نباید چنین نفوذی در بغداد داشته باشد.

در این نشست، نادر اسکوئی پژوهشگر مهمان موسسه «واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، ایران را دارنده بزرگترین گروه حامی تروریسم در جهان نامید.
برایان کاتولیس عضو ارشد مرکز پیشرفت آمریکا نیز در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: رفتارها و تهدیدات جمهوری اسلامی موجب شده در مقاطعی اسرائیل مجبور شود در سوریه واکنش نشان دهد.

You may also like...