خروج دو خودکار از شکم مرد چینی بعد از ۳۶ سال

جراحان دو عدد خودکار را که یک مرد پنجاه ساله چینی، ۳۶ سال پیش قورت داده بود از شکم او خارج کردند.

مرد چینی به نام «ونگ» وقتی ۱۴ ساله بود دو خودکار را قورت داده بود. در ۵۰ سالگی او، در شرق چین با یک عمل جراحی، این خودکارها از بدن او خارج شد.

عکسهایی که در اینترنت منتشر شده نشان می دهد که خودکارها هنوز بعد از ۳۶ سال سالم مانده اند.

تازه ترین خبرها در توئیتر صدای آمریکا

همه سال هیچ مشکلی نداشته است.

او بعد از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده است.

(Visited 57 times, 1 visits today)

You may also like...