درآمد ایران از حریم هوایی‌اش‌ در ۳۰۰ کلمه

فرمول محاسبه این هزینه چیست؟
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای عبور پروازهای خارجی از آسمان ایران به ازای وزن هواپیما و مسافت عبوری در محدوده آسمان کشور، از خطوط هوایی هزینه دریافت می‌کند.
طبق اعلام شرکت هواپیماها، هزینه برای هر یک تن وزن هواپیما، ۴ هزارم دلار در هر کیلومتر است.
مثلا اگر نرخ برابری دلار را حدود ۴ هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، شرکت ناوبری هوایی ایران از ایرلاین‌های خارجی حدود ۱۶ تومان برای هر کیلومتر در حریم هوایی ایران، پیش از ورود به آسمان ایران هزینه دریافت می‌کند.
حالا درآمد حدودی شرکت فرودگاه‌های ایران از پروازهای عبوری از آسمان ایران چقدر است؟
فرض کنید یک ایرباس ای۳۸۰ خط هوایی امارات از مبدا وین در اتریش به دوبی می‌رود.
این هواپیما پهن‌پیکر با مسافر و باک پر، در هنگام بلند شدن از باند حدود ۵۹۰ تن وزن دارد.
کریدور پروازی این مسیر از روستای دوستان در شمال غربی ایران تا جزیره سیری در خلیج فارس ایران را می‌پیماید. یعنی مسافتی حدود ۱۷۰۰ کیلومتر.
حالا حاصل‌ضرب ۵۹۰، وزن هواپیما به تن، در ۱۷۰۰، مسافت طی شده به کیلومتر، در ۱۶ تومان؛ می‌شود درآمد شرکت فرودگاه‌های ایران: معادل ۱۶ میلیون و ۴۸ هزار تومان برای حدود یک ساعت پرواز بر فراز ایران.
سهم قطر
پس از تشنج چند ماه پیش در روابط قطر و همسایگان عربش که منجر به تحریم چند جانبه قطر شد، از جمله خطوط هواپیمایی این کشور از استفاده از آسمان عربستان منع شد این به جایگزینی مسیر ایران برای پروازهای این خط هوایی به مقصد شمال آفریقا و جنوب اروپا، به افزایش ترافیک هوایی ایران انجامید.
سهم قطر از پروازهای خارجی بر فراز ایران حدود ۸۰ سورتی پرواز است.
از جمله از منابع غیررسمی می‌گویند حدود هزار سورتی پرواز خارجی در هر شبانه‌روز از آسمان ایران عبور می‌کنند.

You may also like...