در دریافت جوایز علمی نوبل زنان برنده جوایز علمی نوبل کجا هستند؟

فصل جوایز نوبل امسال به پایان خود نزدیک می‌شود؛ جوایز پزشکی، فیزیک و شیمی، ادبیات و صلح اهدا شده و جایزه اقتصاد هم اعلام خواهد شد.
اما جوایز علمی نوبل سال ۲۰۱۷ همگی اعلام شده‌اند و جامعه علمی در برندگان امسال مشابهتی قدیمی می‌بینند.
در مورد برندگان نویل فیزیک امسال، آنها پیشتر خود را به صدر اخبار جهان رسانده بودند و پیش‌بینی می‌شد رصد امواج گرانشی در سال ۲۰۱۵، سه محقق آمریکایی را به این جایزه برساند.
در مورد شیمی جایزه به کار کمتر شناخته شده‌ای رسید؛ تکنیک تازه‌ای در تصویربرداری از مولکولهای زیستی که به عقیده کمیته نوبل “بیوشیمی را به عرصه تازه‌ای سوق داده است.”
برندگان نوبل پزشکی و فیزیولوژی سه دانشمندانی بودند که درک بهتری از ساعت بدن ارائه کرده بودند.
نوبل فیزیک ۲۰۱۷ به رصدکنندگان امواج اینشتین رسید
نوبل شیمی به سه پژوهشگر در زمینه تصویرنگاری زیست-مولکولی داده شد
کازوئو ایشی گورو برنده نوبل ادبیات شد
کارزار حذف سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه صلح نوبل شد
جوایز نوبل
با این حال جامعه علمی بسرعت متوجه نکته‌ای در میان برندگان امسال شدند، آنها همگی در یک چیز مشترک بودند؛ نکته‌ای که در توئیتر به این شکل مطرح شد:

“یکدستی مردان پیر سفید” در دریافت جوایز علمی نوبل یا “نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی مختص مردان سفید”.
با اینکه به عنوان مثال برندگان نوبل فیزیک امسال دانشمندانی بسیار برجسته بودند و تایید جهانی کار آنها هم اسباب خرسندی جامعه علمی بود اما این جامعه اکنون بیش از هر وقت دیگری احساس نیاز می‌کند که معیارهای اهدای این جایزه متحول شود چرا که معرف نقش زنان در دستاوردهای علمی نیست؛ از سال ۱۹۰۱ که اهدای نوبل آغاز شده فقط هفده زن در میان برندگان سه جایزه علمی بوده‌اند، از ۲۰۶ فیزیکدانی که برنده نوبل فیزیک شده اند فقط دو نفر ماری کوری (۱۹۰۳) و مایریا گپرت مایر (۱۹۶۳) برنده نوبل فیزیک شده‌اند، به فاصله شصت سال تعداد مردانی که اسمشان رابرت بوده و نوبل شیمی را برده‌اند از کل زنانی که برنده این جایزه شده‌اند بیشتر است.
برخی از پژوهشگران این مسئله را به معیارهای کنونی انتخاب برندگان ربط داده‌اند، مثل اینکه جایزه را نمی‌توان به بیش از سه نفر داد، جایزه به کسانی که در قید حیات نباشند اهدا نمی‌شود و فهرست نامزدهای جایزه هر سال تا پنجاه سال محرمانه می‌ماند.

این معیارها به نظر می‌رسد برخی زنانی را که کارشان از نظر جامعه علمی مستحق نوبل بوده را از این جایزه محروم کرده است؛ مثل ورا روبین، لیز میتنر و جوسلین بل برنل.
ورا روبین سال پیش درگذشت، به این ترتیب کار او در زمینه ماده تاریک -که بیشتر جرم عالم هستی را تشکیل می‌دهد- نمی‌تواند برنده جایزه نوبل شود.
اتو هان در ۱۹۴۴ برای شکافت هسته‌ای برنده نوبل شیمی شد اما لیز میتنر که مدتی طولانی همکار اتو هان بود و سال‌های قبل و بعد از آن نامزد نوبل بود در نهایت به این جایزه نرسید.

You may also like...