رئیس جمهور چین خواهان افزایش کنترل ایدئولوژیک دانشگاه‌ها شد

شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، گفته است که دانشگاه‌های این کشور باید به “دژهای” ایدئولوژیک حزب کمونیست تبدیل شوند و “کار ایدئولوژیک” را در روند آموزش بگنجانند.
آقای شی گفته است که دانشگاه‌ها باید با “تبلیغ سوسیالیسم” به “خدمت به حزب کمونیست چین” بپردازند.
رسانه‌های دولتی چین می‌گویند استادها و دانشجویان چینی به گرمی از این حرف‌های رئیس‌جمهوری چین استقبال کرده‌اند.
به گزارش شینهوا آقای شی در یک جلسه حزب کمونیست گفت دانشگاه‌ها “تحت رهبری حزب کمونیست هستند و آموزشگاه‌هایی سوسیالیستی با خصایل چینی محسوب می‌شوند، پس مارکسیسم باید به آموزش عالی جهت بدهد.”
رئیس جمهور چین پیروی از رهبری حزب کمونیست را برای توسعه آموزش عالی ضروری دانسته است.
هرچند قانون جدیدی درباره کنترل ایدئولوژیک دانشگاه‌ها تصویب نشده است، اما انتظار می‌رود صحبت‌های آقای شی به تغییراتی منجر شود، چرا که مواضع رهبر حزب کمونیست تاثیر مستقیمی در سیاست‌های حزب و نهادهای وابسته به حکومت دارد.
شی جین پینگ نسبت به هوجین تائو و جیانگ زمین، روسای جمهور قبلی چین، تاکید بیشتری روی اصول مائوئیستی داشته است.
چند ماه پیش شماری از استادهای دانشگاه در چین از “مغزشویی دانشجویان با تئوری‌های غربی” انتقاد کرده بودند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.