رهبر کاتولیک های جهان: کمک به نیازمندان گذرنامه ورود به بهشت است

در ایتالیا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، در روز جهانی فقرا، مراسم عشاء ربّانی را در برابر ۴ هزار نیازمند در کلیسای میدان سنت پطر بجای آورد. پاپ اعظم گفت کمک به نیازمندان یکی از راههای دریافت گذرنامه برای رفتن به بهشت است.

پاپ گفت: «در فقیران، ما حضور مسیح را می یابیم – که با وجود ثروتمند بودنش، فقیر شد. به همین دلیل، یک نیروی ناجی در آنان و در ضعف شان هویدا است. و اگر از دیدگاه جهان، اندک ارزشی دارند آنان همانهایی هستند که راه بهشت را به روی ما میگشایند. آنان گذرنامه ما به بهشت هستند. برای ما، مراقبت از آنان یک وظیفه بشارتی است.»

پاپ فرانسیس همچنین تأکید کرد که بی تفاوتی به فقرا به منزله یک گناه کبیره است. به گفته پاپ اعظم، بی تفاوتی هنگامی است که از یک برادر یا خواهر نیازمند روی برمیگردانیم و از شرارت خشمگین می شویم ولی هیچ کاری در موردش نمی کنیم.

(Visited 58 times, 1 visits today)
Spread the love

You may also like...

هر گونه سوالی دارید , و یا اگر میخواهید سرویس اضافه و یا کنسل کنید , و یا اگر پیشنهادی دارید , فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید , ما حتمآ به شما جواب خواهیم داد
Send