روایتی جالب از حادثه تروریستی مجلس ایران از زبان یکی از مجروحین در گفتگو با وزیر بهداشت

موقع ورود مارا حتی نگذاشتند که یک خودکار داخل مجلس ببریم ، چطور اونها با اسلحه به مجلس واردشدند

(Visited 686 times, 1 visits today)

You may also like...