روزنامه های تهران: ایران و تنش های جدید منطقه، زنان معترض

روزنامه های امروز صبح تهران، ۱۶ بهمن در چهارمین روز از دهه سالگرد انقلاب اسلامی در مطالبی پیرامون دستاوردهای انقلاب به تفاوت های امروز با گذشته پرداخته و از جمله ادعا کرده اند که از جهت استقلال و قدرت منطقه ای و حتی نوآوری علمی و اقتصادی هم کشور نسبت به دوران پادشاهی پیشرفت چشمگیری داشته است.

گمانه زنی درباره روابط آینده ایران و آمریکا و بهترین راه های مقابله ایران با خطرات ترامپ، و تحلیل هایی پیرامون جنبه های حقوقی تهدید سخنان سخنگوی قوه قضاییه و تهدید زنان معترض به حجاب اجباری، از دیگر مطالب این روزنامه هاست.

تیتر و کارتون بنیامین آل علی. بهارحق نشر عکسبهار

تیتر و کارتون بنیامین آل علی. بهار
سقف کجاست؟

نرخ دلار که از ابتدای هفته صعودی شده و میل به افزایش دارد، دیروز(یکشنبه) با گذراز۴۷۵۰ تومان رکورد جدید برجا گذاشت و پیش بینی ها نشان می دهد که به زودی از ۴۸۰۰ تومان هم خواهد گذشت. به اعتقاد برخی فعالا ن بازار، افزایش نرخ حواله ای درهم با رشد تقاضای آربیتراژی در کنار افزایش تقاضای معامله گران جدید در بازار ارز باعث تقویت روند صعودی دلا ر شد. اما عرضه سنگین صرافی بانکها مقاومت سطح ۴۷۰۰ تومانی را تقویت کرد. هرچند سامانه نظارت ارز بانک مرکزی بر اساس شیوه محاسبه نرخ ارز، نرخ های خرید و فروش خود را با اختلا ف از نرخهای بازار آزاد اعلام می کند.

در بخشی از این مقاله از زبان کارشناسان آمده: اقتصاد ایران تاب یوروی ۶ هزار تومانی و دلا ر ۴۷۰۰ تومانی را ندارد و طی ماههای آینده پسلرزه های تغییر جهش گونه نرخ ارز، با بار تورمی شدید، اقتصاد کشور را تهدید می کند.

دست از سر بازار ارز بردارید

محمدقلی یوسفی در مقاله ای در جهان صنعت نوشته: اعمال سیاستگذاری‌های سیاسی از سوی دولت برای در دست گرفتن بازار ارز نمی‌تواند به کنترل شرایط کمک کند، به عبارتی برنامه‌هایی که دولت برای عرضه ارزان‌تر ارز و سکه در بازار در پیش می‌گیرد به نوعی کسب درآمد برای دولت محسوب می‌شود تا بتواند با دخالت در قیمت‌های بازار بخشی از کسری‌های بودجه خود را در بازار تامین کند.

نویسنده مقاله توصیه کرده: در چنین شرایطی بهتر آن است که دولت برای کنترل شرایط به هیچ عنوان وارد بازار سکه نشود، گرچه اگر هدف کسب درآمد از افزایش قیمت‌ها برای تامین کسری‌های بودجه‌ دولت باشد می‌توان ورود دولت به بازار سکه را توجیه کرد. بنابراین از آنجا که افزایش قیمت‌ها در بازار سکه برخلاف بازار دلار نمی‌تواند بر قیمت بازار ارز تاثیرگذار باشد، به این ترتیب ضرورتی وجود ندارد تا دولت سیاست‌های دستوری را در بازار طلا به کار گیرد.

“با این اوصاف باید گفت اگر هدف دولت کنترل قیمت‌ها در بازار است باید قیمت دلار را در بازار کنترل کند و قیمت سایر کالاهای اساسی را نیز در بازار پایین بیاورد. در چنین شرایطی است که می‌توانیم انتظار کنترل قیمت‌ها در بازار را داشته باشیم. بنابراین سیاست‌های اعمال‌شده دولت در خصوص کنترل شرایط اشتباه بوده و لازم است راه‌حل‌های اساسی برای کنترل بازار در پیش گیرد.”

زخم نفت

محمدصادق جنان صفت در سرمقاله ابتکار نوشته: درد نفت ایران که راه های ورود سرمایه بررویش تنگ و تاریک شده است همان رنجی که دیروز وزیرنفت در گفت و گوی با رسانه ها در میان گذاشت. تندروی در این میدان گونه ای بود و هست که شرکت های کوه پیکر جهانی را در اینکه آیا باید با ایران قرارداد ببندند با دودلی همراه کرد. این چه داستانی است که تندروهای امریکایی نیز برای آسیب رساندن به ایران زمین بازی را در میدان نفت انتخاب کرده و هرروز بر اندازه سخت گیری خود به شرکت های بزرگ برای اینکه به ایران نیایند می افزاید.

به نوشته این اقتصاددان: کم دانشی و سرسختی گروه های سیاسی که خواسته یا ناخواسته با تندروهای آمریکایی در اینکه سرمایه خارجی به نفت ایران نیاید از آنجا آشکار تر می شود که تصور می کنند هیچ سرزمین دیگری نفت ندارد و هیچ کشور دیگری از نفت خود در بهترین وضع استفاده نمی کند. این درد نفت که از سوی وزیر برزبان آورده شد که جرات نمی‌کنیم اسم قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری است را اعلام کنیم زیرا می‌ترسیم کاری کنند که امضا نشوددرد بزرگی است و بهت آور و ترسناک است.

ابتکار تاکید کرده: این زخم نفت اگر بیش از این بماند و ناسور و کهنه درد شود کارش به جایی می سد که هیچ درمانی نخواهدداشت و باید با نگاه سرد و خیره به نفت مانده دردرون چاهها خیره شویم که بی مشتری مانده یا قیمت آن به اندازه ای است که استخراج و حمل آن دیگر اقتصادی نیست.

کارتون محسن ظریفیان. قانونحق نشر عکسقانون

کارتون محسن ظریفیان. قانون
چرا دانش آموزان معترض شدند

محمدتوکلى در سرمقاله بهار با اشاره به خبری که وزیـر آمـوزش و پرورش اعلام داشت که نشان می داد در اعتراض هاى اخیر ۱۵۶ دانش آموز بازداشـت شـدند که اغلب آنها آزاد شـده اند، نوشته: با نگاهى به اعتراضات روى داده در کشور در سالهاى گذشته شاهد آن هسـتیم که معمولا حضور دانش آموزان در این اعتراضات به شـدت کمرنگ بـوده و تقریبـا در بین بازداشـت شـده ها دانش آموز وجودنداشـته اسـت و دانشجویان نقش اول را در اعتراضات و تبعات پس از آن عهده دار بوده اند.

نویسنده افزوده: دانش آموزاند بازداشت شده به طور طبیعی متولدیـن دهـه هشـتاد و اواخر دهه هفتـاد هستند. دهه هشـتادى ها نسـلى است که فاصله میان آنها و نسلهاى قبلترشان تبدیل به دره اى عمیق شـده اسـت. شـاید مى شـد با نسـلهاى قبل با زبان دستور و روش هایى کلیشـه اى و سـنتى مواجه شد اما راه و رسـم روبرو شدن با این نوجوانـان روش دیگرى را طلب مى کند. نسـلى کـه اطلاعات خود را نه از مجارى رسـم ِى مشخص شده و پر از سانسور بلکه از »دنیاى آزاد اینترنت« دریافت مى کند؛ دنیاى آزادى که در آن »انتخاب فرد« حرف اول را مى زند.

بهار در نهایت پرسشـى را با مسـئولان قضایى و امنیتى کشور در میان گذاشته: آیا هیچ امکانى براى نوع مواجه هاى دیگر با این نوجوانان نبـود؟ آیا »هزینه – فایده« بازداشـت دانش آمـوزان در ناآرامى هاى اخیر به درسـتى محاسبه شد؟ اینکه مسـئولان قضایى تلاش کرده اند که پرونده این افراد سـریعتر به نتیجه اى برسد شایسـته توجه است اما شاید بتوان در چنین التهابات اجتماعى با کمک اهل راهى دیگر را براى روبرو شدن با این نسل انتخاب کند که در آرزوى ساختن دورانى تازه است.

مرز اخلاق و قانون

عباس عبدی در سرمقاله اعتماد نوشته: در همه جا اعمال و رفتاری جرم تلقی می‌شوند که نافی نظم و عفت عمومی باشند. این اعمال نیز امری ثابت نیستند. برای نمونه طبق شرع و نیز مطابق سنت گذشته، هرگونه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما مجاز بود. ولی اکنون حکومت‌ها به این عقیده رسیده‌اند که بیمه را باید در قرارداد کار، اجباری کرد. در مقابل الزام به خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ دینی جزو مهم‌ترین رفتارهای مذهبی است، ولی هیچگاه در قالب قانون در نیامده. احترام به پدر و مادر و غیبت نکردن نیز از این نوع است.

به نوشته این جامعه شناس: همه اینها گفته شد تا ببینیم آیا می‌توان حجاب و پوشش، اعم از پوشش مردان یا زنان را در قالب قانون درآورد و رعایت آن را الزامیبه کرد؟ پاسخ این است که حجاب به مفهوم شرعی آن را، مشکل است که در چنین قالبی قرار داد، حتی در قانون موجود نیز این حجاب چون فراتر از مسلمانان را شامل می‌شود، پایه شرعی ندارد. حجاب نه تنها عرفی است، بلکه برحسب شرایط و اماکن متفاوت کاملا متغیر است. در برخی کشورهای پیشرفته نیز چنین مقرراتی وجود دارد که برحسب کشور یا مکان یا تاریخ تصویب قانون متغیر است، زیرا ناظر به عرف و فهم اجتماعی است.

اعتماد نوشته: به نظر می‌رسد که اگر این تمایز را قایل شویم و وجه شرعی آن را مثل سایر شرعیات چون نماز و روزه و… که نافی نظم اجتماعی نیست، قرار دهیم و فقط وجه نظم اجتماعی آن را ملاک بگیریم، به راحتی می‌توانیم این مشکل را حل کنیم. در غیر این صورت همچنان با این مشکل درگیری بیشتری خواهیم داشت.

حجاب تعریف ندارد

نعمت احمدی در مقاله ای در شرق موضوع دختری که در خیابان انقلاب تهران با بالارفتن از جعبه مخابرات، روسری خود را از سر برداشت و عکس‌های آن به‌سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاد و مسئله «دختر خیابان انقلاب» به فراموشی سپرده شد. تا اینکه بار دیگر زنان و دختران دیگری همان حرکت را انجام دادند و تصاویر آنان باز هم در فضای مجازی منتشر شد.

این حقوقدان سپس به تقسیم دادستان کل کشور از حجاب اشاره کرده و نوشته آن نوع حجابی که درست و کامل نباشد در گفتار منتقدان به بدحجابی هم تعبیر می‌شود. اینکه در ٣٩ سال گذشته نتوانسته‌ایم تعریف ثابت و مورد قبولی درباره پوشش بانوان به دست دهیم باعث شده طراحان مد و کسانی که دست‌اندرکار تهیه لباس هستند، با ذوق و سلیقه شخصی طراحی لباس‌های زنانه را بر عهده داشته باشند؛ از مقنعه به روسری، از روسری به شال و درباره مانتو هم در این سال‌ها انواع و اقسام مانتوها مد شده است؛ گاه بلند، گاه کوتاه و با دکمه یا جلوباز. مأموران هم هرازگاهی تصمیم می‌گیرند به تقابل با مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان بپردازند.

مقاله شرق صحنه ای را شرح داده: دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به‌اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید، چراکه مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند، از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند. اتفاقا یکی از دانشجویان که گرفتار مأموران سختگیر در ورودی دیگری شده بود هم با تلفن خبردار شد و بعد از جروبحث، تغییر مسیر داد و از در مورد نظر وارد شد.

از تلخ پروا نیست

علی میرفتاح در ستون کرگدن اعتماد با اشاره به سخنان سخنگوی محترم قوه قضاییه نوشته: حقیقت این است که دختران امروزی، لااقل این دخترانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند از جنس و مدل دیگری هستند و آنها را نمی‌شود از سوءسابقه ترساند. مناسبات عوض شده. چنین مناسباتی که خانواده‌ها مراقب دختران‌شان باشند مال دهه شصت است. خوب یا بد در دنیا و اینجا اتفاقاتی افتاده که دیگر خانواده‌ها مثل سابق نمی‌توانند بچه‌های‌شان را حرف‌شنو بار بیاورند و از سوءسابقه بترسانند.

به نوشته این مقاله: اگر در دانشگاه‌ها از دختران سوال و جواب کنند خواهند دانست که حتی مفهوم شوهر عوض شده. ناچار باید با ادبیات دیگر و از موضع دیگری با آنها حرف زد. برای این که حرف‌ کارگر بیفتد لازم است تامل کردن و دیدن این که اینها را چه می‌شود و چرا ولو تعداد معدود- علم مخالفت برداشته‌اند و چرا حرف کسی را گوش نمی‌دهند. خانواده‌ها؟ شوهر؟ سوءسابقه؟ مواد صنعتی؟ باور کنید نسبت دادن امور اینچنین به مواد سنتی یا صنعتی هم از جمله چیزهایی است که گواهی می‌دهد که ما با پدیده‌هایی سر و کار داریم که نمی‌شناسیم‌شان.

در پایان ستون کرگدن آمده: نمی‌دانم آیا می‌توانم منظورم را بیان کنم یا نه. بگذارید صریح‌تر و تلخ‌تر بگویم. با این حرف‌ها و این اقدامات، چپ و راست هم ندارد، این طرفی و آن طرفی هم ندارد. در شعارها هم که شنیدید، تصریح کردند که ندارد… با این حرف‌ها و این اقدامات آبی گرم نمی‌شود و اتفاقی نمی‌افتد. برعکس آب برای «دیگران» گرم می‌شود و اتفاق به کام «دیگران» رقم می‌خورد.

تعییر صحنه برخورد با ایران

جاوید قربان اوغلی در مقاله ای در شهروند پیش بینی کرده منطقه متشنج خاورمیانه نیز در حال تبدیل‌شدن به مکانی برای آغاز مجدد جنگ سرد در مناسبات جهانی است. باوجود پیروزی سوریه و متحدانش بر داعش، بحران در این کشور در شکلی دیگر رخ نموده و بیم آن می‌رود جغرافیای این کشور دچار دگرگونی شده و به کانتون‌های شبه‌مستقل که هر یک حوزه نفوذ یکی از بازیگران است، تبدیل شود. تحولات چند روز گذشته یمن نیز با وجود اینکه رویدادی به ظاهر خوشایند و در جهت برهم‌خوردن ائتلاف ضد‌حوثی‌ها و آغاز رقابت بین امارات متحده عربی و عربستان است ولی نگرانی از تجزیه و تبدیل آن به دو کشور شمالی و جنوبی، می‌تواند در چشم انداز باشد.

به نوشته این دیپلمات پیشین: مدیریت این دوره نیازمند الزاماتی در سیاست خارجی و البته در مدیریت داخل کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. داخل کشور نیازمند بازگشت به شرایطی است که رشته‌های وحدت ملی را تحکیم کند. در ۴٠ سال گذشته وحدت مردم ضامن عبور از عقبه‌های سخت و نفس‌گیر و خنثی‌کردن توطئه‌ها بوده است. ضروری است با کنارگذاشتن اختلاف‌ها و جایگزین کردن آن با عطوفت از همه نیروهای لایق و کارآمد کشور برای تحکیم رشته‌های مودت و وحدت و همدلی استفاده شود.

مقاله شهروند در نهایت با اشاره به مذاکرات برجام که توانست ایران را در حاشیه امن قرار دهد نوشته: امروز نیز در مواجهه با ماجراجویی‌های ترامپ، همان تدبیر و برهم‌زدن ائتلاف‌هایی لازم است که آمریکا در قالبی دیگر در حال شکل‌دهی علیه ایران است. آمریکا تلاش خواهد کرد با تغییر صحنه برخورد با ایران، مواضع کشورهای حامی برجام در رابطه با ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

داعش و ایران

صبح نو در سرمقاله خود نوشته: داعش که با مشقت طولانی در مدت ۷ سال زدوده شد، سلطنت اسلامی‌ای بود که آمریکا می خواست در منطقه با پشتیبانی محور سعودی-اسراییل ایجاد کند، اما این تفکر در جهان اسلام (به معنای وسیع آن یعنی در هر جایی که مسلمانی وجود دارد ولو دولتش غیراسلامی باشد)،ریشه دوانده و ماحصل سالها تدریس و تحصیل و نشر تکفیری گری است؛ تکفیری گری بدیل بود که آمریکایی ها آن را به راه انداختند تا مانع از رشد جریانات ضداستکباری در میان مسلمانان شوند که براثر انقلاب اسلامی در جهان مطلوب شده بود و بیش از سه دهه برای آن هزینه کردند و برنامه داشتند تا به بار نشست.

به نظر این روزنامه متعلق به نومحافظه کاران: حالا داعش را به افغانستان برگرده اند، جایی که خاستگاه ابتدایی و البته غیرطبیعی آن است تا با کنارزدن جریانات ضداستکباری دیگر، اولا شوق به تداوم جدال را در ذهن هواداران زنده نگه دارند و در ثانی به دلیل فقدان قدرت متمرکز مرکزی در این کشور، تهدید علیه ایران را پایدار کنند.

صبح نو در نهایت نوشته: این موضوع می‌تواند به تقویت تیم‌های تروریستی آن در داخل بینجامد و چه بسا گروه های خرابکار داعش گون دیگر را هم با اقدامات خشونت طلبانه (البته محدود و بزدلانه خود) سعی در آسیب رساندن به امنیت ملی دارند‌، تهییج و تشویق کنند.

تجمع طرفداران آمریکا در تهران

محمدرضا ستوده در ستون طنز جهان صنعت از قول محمدرضا باهنر نوشته: در ایران پنج میلیون طرفدار آمریکا و اسراییل وجود دارد. به این معنی که نظام و اسلام را قبول ندارند.

طنزنویس افزوده: آقای باهنر این تعداد را از کجای مملکت در آورده‌اند؟ خودشان از تک تک مردم و در قالب یک طرح خانه به خانه پرسیده‌اند که طرفدار آمریکا هستند؟ تعداد این افراد دقیقا ۵ میلیون نفر است؟ یعنی پنج میلیون و یک نفر نیستند؟ شمایی که این یادداشت را می‌خوانید تا به حال کسی از شما پرسیده است که طرفدار چه کشوری هستید؟بعد آیا کسی که نظام را قبول نداشته باشد الزاما طرفدار آمریکا و اسراییل است؟ یعنی نمی‌شود کسی نظام را قبول نداشته باشد ولی طرفدار مجارستان باشد؟

تیتر و عکس تعادلحق نشر عکستعادل

تیتر و عکس تعادل
چیستی و چرایی انقلاب

کاظم انبارلویی در سرمقاله رسالت در توصیف شرایط مملکت در آستانه انقلاب نوشته: مردم دنبال یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه با تکیه بر استقلال اقتصادی و رفع سلطه اقتصادی دشمن بودند. ۶ میلیون بشکه نفت توسط کارتل های نفتی در زمان طاغوت تولید می شد، دربار نیمی از این درآمد را خرج قمار اشرف و باند تبهکار دربار در قمارخانه‌های اروپا می کرد و بقیه با یک مکانیزم تبهکارانه به یک طبقه ممتاز می رسید.مردم در فقر و فلاکت به سر می بردند.

به نوشته سردبیر روزنامه جناح راست: با انقلاب اسلامی دست تبهکاران اقتصادی کوتاه شد، اموال ‌آنها مصادره و به مردم رسید. مردم امروز پس از چهار دهه، یک زندگی شرافتمندانه دارند و سن امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است. تولید نفت را به ۴ میلیون بشکه کاهش دادیم و پول نفت صرف رفاه مردم و شکوفایی اقتصاد کشور می شود.

رسالت در پایان افزوده: دلیل چرایی انقلاب این بود که مردم، فقر و تبعیض را برنمی‌تابیدند و اشرافی‌گری حکام را تحمل نمی‌کردند. انقلاب در رفع فقر و تبعیض گام‌های بلندی برداشته است اما امروز رهبری نظام به این قانع نیست و همواره در مورد وجود فقر و تبعیض هشدار داده و خطر بازگشت اشرافی‌گری را هشدار داده اند. مردم ایران امروز در حالی ۴۰ سالگی انقلاب را جشن می‌گیرند که نیک می دانند انقلاب اسلامی به بسیاری از اهداف خود از منظر «چیستی» و «چرایی» رسیده است.

از انقلاب دفاع می کنم

محمدجواد غلامرضا کاشی در مقاله ای در بهار نوشته: دهه فجر امسال تنها سـالى اسـت که در حالی بزرگ داشـته مى شود کسـانى علـنی از رژیم قبل دفـاع کرده اند و آرزوى بازگشـت آن را فریاد زده اند. زیاد نبودند، اما همه مى دانیم در ذهنیت جمعى نسـل هاى امروز، دیگـر رژیم پهلوى آنى نیست که براى ما بود.تصویرمستبدانه و خشونت بارى که نسـل ما داشـت، جاى خـود را داده به تصویـرى معقول، ترقىخـواه و دوراندیش. هر چه هم بگویید از آن روزها و آنچه با مخالفین مى رفت، هیچ چیز را عوض نمى کند.

این استاد دانشگاه از قول معترضان امروز افزوده: اگر رژیم سابق بود، الان وضع اقتصادى ما چه بود. رابطه مان با دنیا چگونه بود، وضعیت کار و شـغل و آب و محیـطزیسـت مان چگونه بـود. شـاخصه هایی به میان مى آورند و این دو دوره را مقایسه مى کنند. حتى از عزت و کرامت ما در دنیا حرف مى زنند و اینکه پاسپورت و ارز ایرانى چطور بود و الان چگونه است.

نویسنده مقاله بهار با تاکید بر این که من از انقلاب دفاع می کنم دختر مدرن تحصیل کرده اى را تجسم کرده که به ازدواج مردی عاقل و پولدار و موفق انگلیسی در آمده اما در خانه محبوس است و مشارکت و اظهار نظر در هیچ زمینه اى را براى او امکان پذیر نیست. دختر حـق دارد از همه رفاه و تمتع مـادى خود بگذرد و روزى فریـاد بزنـد نمى خواهم رها کن مـرا، ما مردم هم روزى برخاسـتیم و فریـاد زدیم نمى خواهیم، رها کنید و برویـد. بگذارید خودمان تصمیم یگیریم.

اخبار ایران از نگاه خارجی‌ها


کارتون ساسان خادم. قانون
سوشیانس شجاعی‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در صفحه طنز شهروند گذری بر اجبار جهان درباره ایران کرده و از جمله از قول واشنگتن‌پست نوشته: در ایران تعدادی ایرانی که به یک میهمانی رفته بودند، دستگیر شدند. آنها به جای این‌که بنا به قوانین ایران در میهمانی‌های مرد با مرد و زن با زن حضور داشته باشند، در جایی حضور پیدا کردند که مردها با زن‌ها در یک محل هستند. در ایران حضور مرد و زن در یک مکان با اشکالاتی روبه‌روست، ولی پلیس و قوانین ایران از میهمانی‌های مرد با مرد و زن با زن که در بسیاری کشورها ممنوع است، حمایت می‌کند.

فیگارو: در ایران، رئیس‌جمهوری این کشور در سخنانی از دولتش انتقاد کرد و همزمان عملکرد ۵ساله خود و وزرای کابینه را زیرسوال برد. این اقدام که از جهاتی بی‌سابقه نیست و قبلا هم تکرار شده، نوعی سنت حکومتی در ایران است که مسئولان کشور سخنانی در انتقاد از وضع اداره کشور می‌گویند و در مقابل مردم راهکارهایی برای اداره بهتر می‌دهند. زمینه مشارکت سیاسی عموم مردم به مدیریت راننده‌های تاکسی فراهم شده. چیزی که اکنون اتحادیه تاکسیرانان در پاریس و نیز اتحادیه تاکسی‌دارهای نیویورک خواستار آن شده‌اند.

آسوشیتدپرس: در پی برخی تظاهرات‌ها در ایران مقام‌های این کشور به‌طور یکپارچه از این اعتراضات حمایت کردند و خواستار اصلاح در وضع موجود شدند. محافظه‌کاران در ایران که عمده کارتل‌های اقتصادی و کنترل معادن و بنادر و فرودگاه‌ها و مخابرات ایران را در دست دارند، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی خود، خواستار کاهش فساد در بین خود شدند و همکاران خود را به خاطر رتبه پایین در شفافیت اقتصادی سرزنش کردند. محافظه‌کاران همچنین بر آزادی بیان و اجتماعات برای اظهار اعتراضات و خواسته‌ها تأکید کردند. از سوی دیگر، رفورمیست‌های ایرانی خواستار آزادی بیان و اجتماعات برای اظهار اعتراضات و خواسته‌ها شدند.

طنز شهروند در نهایت از قول خبرگزاری رویترز افزوده: یک کنسرت موسیقی در ایران به دلیل وجود سازهای موسیقی در آن لغو شد. طبق قوانین ایران، کنسرت‌های موسیقی درصورتی قابل اجراست که در آن زنان، سازهای موسیقی، میکروفن و پایه میکروفن وجود نداشته باشد.

(Visited 166 times, 1 visits today)

You may also like...