روی خط پول


08/01/18

اجرای برنامه روی خط پول توسط کارشناس برنامه آقای آنجلو طالبی.

جدول پخش برنامه این روزها
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
سه شنبـــــه ( زنـده ) ۳۰ : ۰۵ ۰۰ : ۰۳ ۰۰ : ۱۸
چهارشنبــه ( تکرار ) ۳۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۱ ۰۰ : ۰۲

You may also like...