طرح مالیاتی ترامپ در مجلس سنا به تصویب رسید

طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای کاهش مالیات‌ها در مجلس سنا به تصویب رسیده است.
این اولین پیروزی مهم برای آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیدن او است.
چندین سناتور جمهوریخواه که مردد بودند در نهایت حمایت خود را از این لایحه اعلام کردند و طرح پیشنهادی با تغییراتی به تائید رسید.
ترامپ برنامه کاهش عمده مالیات‌ها را اعلام کرد
رونمایی از طرح مالیاتی ترامپ، کاهش مالیات سرمایه‌گذاران
این بزرگ‌ترین تغییر در سیستم مالیاتی آمریکا از زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان به این سو است. تائید آن در حالی صورت گرفت که یک کمیته سنا هشدار داده بود تغییر در سیستم مالیاتی یک تریلیون دلار به کسری بودجه فعلی آمریکا می‌افزاید.
آقای ترامپ خواهان آن است این تغییرات پیش از پایان سال اجرایی شوند.
مجلس سنای آمریکا باید طرح تائید شده را با آنچه ماه پیش در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، ترکیب کند و سپس آن را برای تائید نهایی و تبدیل به قانون به آقای ترامپ بفرستد.
دموکرات‌ها گفته‌اند کاهش مالیات‌ها تنها به نفع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است و همچنین باعث افزایش کسری بودجه آمریکا می‌شود.
۵۲ جمهوریخواه در سنا به این طرح رای مثبت و ۴۸ دموکرات به آن رای منفی دادند..

You may also like...