فعالان حقوق زنان: به نابرابری در بازار کار ایران معترضیم

عده‌ای از فعالان حقوق زنان در ایران در بیانیه‌ای به آنچه “نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به‌ویژه در بازار کار ایران” خوانده‌اند، اعتراض کرده‌اند.

این فعالان در بیانیه‌ای که در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، منتشر شده گفته‌اند زنان ایرانی با تبعیض‌هایی در قوانین خانواده، ارث و امثال آن روبرو هستند و قانون در برابر خشونت خانگی و آزار خیابانی از آنان حمایت نمی‌کند.

“به همهٔ این تبعیض‌ها باید شرایط نابسامان اقتصادی را افزود. زنان آسیب‌های زیادی از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی از جمله خصوصی‌سازی دیده‌اند. از جمله نتایج این سیاست‌ها حذف روزافزون زنان از بخش رسمی بازار کار و راندن آنان به سوی بخش غیررسمی بوده است.”

در این بیانیه به حجاب اجباری نیز اعتراض شده است.

در هفته‌های اخیر چندین نفر در شهرهای مختلف ایران با ایستادن بر سکوهایی در کنار خیابان‌ها روسری‌شان را به نشانه اعتراض برداشته‌اند. بیش از سی نفر از آنان بازداشت شده‌اند.

این معترضان به “دختران خیابان انقلاب” مشهور شده‌اند.

You may also like...