قتل و ترور سفیر روسیه در ترکیه به دست مامور پلیس امنیتی به انتقام کشتار مردم حلب در سوریه

قتل و ترور سفیر روسیه در ترکیه به دست مامور پلیس امنیتی به انتقام کشتار مردم حلب در سوریه

You may also like...