قتل و ترور سفیر روسیه در ترکیه به دست مامور پلیس امنیتی به انتقام کشتار مردم حلب در سوریه

قتل و ترور سفیر روسیه در ترکیه به دست مامور پلیس امنیتی به انتقام کشتار مردم حلب در سوریه

(Visited 590 times, 1 visits today)

You may also like...