مدونا دو خواهر دوقلو را از مالاوی به فرزندی پذیرفت

مدونا، ستاره موسیقی پاپ با انتشار تصویری در اینستاگرام خود خبر داده که دو خواهر دوقلوی ۴ ساله را از کشور مالاوی به فرزندی قبول کرده است.
او گفته است: “واقعا از کسانی که در مالاوی به من کمک کردند تا چنین چیزی عملی شود، قدردانی می‌کنم.”
این ستاره پاپ همچنین خواسته است تا رسانه‌ها در این شرایط، حریم شخصی او را رعایت کنند.
مدونا در هفته جاری موفق شد که مجوز به فرزندی پذیرفتن این دو کودک را از دادگاهی در مالاوی دریافت کند.
2
او این دو کودک را پس از آن که از وضعیت خانوادگی آنها مطلع شد از پرورشگاهی در مالاوی به فرزندی پذیرفت.
براساس مدارک موجود، مادر این دو کودک کمی بعد از تولد آنها درگذشته و پدرشان هم مجددا ازدواج کرده است.
این دو کودک سپس به مادربزرگ و پدربزرگ‌شان سپرده شده‌اند.
او پیش از این هم در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ یک پسر و یک دختر را از کشورهای آفریقایی به فرزندی قبول کرده بود.
3

مدونا پیش از این هم در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ دو کودک به نام‌های دیوید و مرسی را به فرزندی قبول کرده بود

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.