مشاور روحانی: مواظب باشیم مرتضوی نه فرار کند نه فراری داده شود

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در کانال تلگرام اش نوشته است: "مراقب باشيم مرتضوی، خاوري نشود؛ نه فرار كند و نه فراری داده شود. او حامل بلكه عامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاريخ قضايی ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند". غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه ایران اخیرا درباره سعید مرتضوی از مقام های قضایی پیشین ایران گفته بود "حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست". اواخر سال گذشته خورشیدی هم علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و دستیار فعلی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، سعید مرتضوی را که زمانی دادستان تهران بوده، مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران معرفی کرده بود. بی‌اطلاعی وکیل #مرتضوی از موکل خود/ جعفری در پاسخ به این سؤال که سخنگوی #قوه‌قضائیه گفته مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و احتمال متواری شدن وی مطرح شده، اظهار کرد:من در پرونده #کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در کانال تلگرام اش نوشته است: “مراقب باشيم مرتضوی، خاوري نشود؛ نه فرار كند و نه فراری داده شود. او حامل بلكه عامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاريخ قضايی ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند”.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه ایران اخیرا درباره سعید مرتضوی از مقام های قضایی پیشین ایران گفته بود “حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست”.

اواخر سال گذشته خورشیدی هم علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و دستیار فعلی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، سعید مرتضوی را که زمانی دادستان تهران بوده، مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران معرفی کرده بود.
بی‌اطلاعی وکیل #مرتضوی از موکل خود/ جعفری در پاسخ به این سؤال که سخنگوی #قوه‌قضائیه گفته مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و احتمال متواری شدن وی مطرح شده، اظهار کرد:من در پرونده #کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم

You may also like...