میراث جاویدان ایران باستان

۰۴/۱۲/۱۸

میراث جاویدان ایران باستان برنامه ای است  از دکتر رضا هازلی ، جامعه شناس، فلسفه دان،  تاریخدان ، زبانشناس و باستان شناس و بنیانگذار تئوری تمدن ایرانی و مکتب ایرانزمین . در این برنامه ها او تمدن ایران باستان را بررسی می کند و دستاوردهای این تمدن را در دانش و تکنولوژی و معماری و ادبیات و فلسفه و هنر و فرهنگ و جهانبینی و دینها ی گوناگون ایرانی بررسی می کند و با نظریه تمدن ایرانی و مانیفست مکتب ایرانزمین تلاش بر بازافرینی تمدن ایرانی بر پایه ارزشهای مدرن دارد. در این برنامه ها او همچنین به موضع گیریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر پایه این مکتب فکری می پردازد.

جدول پخش برنامه مجله خبری
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
پنجشنبه( زنـده ) ۳۰ : ۱۵ ۰۰ : ۱۳ ۰۰ : ۱۶
جمعه( تکرار ) ۰۰ : ۱۴ ۳۰ : ۱۱ ۳۰ : ۰۲
(Visited 909 times, 13 visits today)

You may also like...