نیروی دریایی آمریکا به سوی شناورهای ایرانی ‘تیر اخطار شلیک کرد’

نیروی دریایی آمریکا می‌گوید که یک ناوشکن این کشور در خلیج فارس به سوی چهار شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، تیرهای اخطار شلیک کرده است.
نیروی دریایی آمریکا می‌گوید که این تیرهای اخطار پس از آن شلیک شد که شناورهای سپاه روز یکشنبه در تنگه هرمز با سرعت زیاد به ۸۰۰ متری ناوشکن آمریکایی آمدند و به پیام‌های رادیویی آن پاسخ ندادند.
رویترز به نقل از یک فرمانده آمریکایی گزارش شکرده است که قبل از شلیک اخطار به سوی این شناورها، یک هلیکوچتر آمریکایی یک شناور دودزا در محل پرتاب کرد.
در ماه‌های اخیر چندین بار نیروهای ایران و آمریکا در خلیح فارس به خصوص تنگه هرمز در مواجهه با یکدیگر قرار گرفته اند.
به دنبال این مواجه‌‌ها، نیروی دریایی آمریکا رفتار قایق‌های سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس را “غیرایمن و غیرحرفه‌ای” خواند و از آنها انتقاد کرد.
اما مقام‌های سپاه گفتند که رفتارشان در چارچوب مقررات بوده است.
سپاه پاسداران غالبا این اقدامات را در چارچوب حق ایران برای حفاظت از مرزهایش تعریف می‌کند. ایران به حضور نیروی دریایی آمریکا در نزدیک آب هایش بدبین است

(Visited 81 times, 1 visits today)

You may also like...