ویدئو استقبال کم نظیر و صمیمی پناهندگان سوری در ترکیه از احمدی نژاد

سکوت خبری در مورد کتک خوردن احمدی نژاد در ترکیه توسط پناهندگان سوریه

(Visited 957 times, 1 visits today)

You may also like...