پس از رسوائی مالی بزرگ دولت کانادا:جاستین ترودو مورد ضرب و شتم وخشم مردم کانادا قرار گرفت-جاستین ترودو پلیس ضد شورش را به تیم محافظانش افزود

مقایسه فساد در دولت کانادا و مقامات مسئول و پاک دست ایران که به راحتی و در میان مردم ایران بدون حضور محافین و در امنیت بالا تردد می کنند

(Visited 818 times, 1 visits today)

You may also like...