پیوند رحم یک مادر استرالیایی به دخترش برای تولد نوه خانواده

درخواست غیر معمول یک دختر جوان استرالیایی برای پیوند رحم، منجر به دو دهه پژوهش و سپس تولد نوزادی شد که سه نسل یک خانواده در پیدایش او نقش داشتند.

(Visited 288 times, 1 visits today)

You may also like...