چرا فیلم هندی پدماوتی جنجالی شد

دو سال قبل وقتی سنجی لی‌لا بنسالی شروع به ساختن فیلم پدماوتی کرد، گمان نمی‌رفت، این فیلم تا این حد مساله‌ساز بشود. اما شد، شاید به این دلیل که بنسالی این بار سراغ جنجالی‌ترین چهره‌های تاریخ هند رفته است.

رانویر سنگ در نقش سلطان علاءالدین خلجی که در متون تاریخی هند به اسکندر ثانی مشهور است، ظاهر شده است.

علاءالدین در متون تاریخی یا شخصیت خیلی مثبت معرفی شده یا خیلی منفی. عده‌ای او را بسیار شجاع، مسلمانی عادل و شاهی کشورگشا دانسته‌‌اند و در نقطه مقابل، پیروان مذاهب هندو او را شخصیتی خون‌خوار، چپاول‌گر، حریص و جاه‌طلب می‌دانند.

هندوهای افراطی معترض به فیلم جنجالی به اتوبوس مدرسه حمله کردند
تظاهرات هندوها علیه فیلم جنجالی بالیوود شدت یافت
راستگرایان هندو تهدید به آتش زدن سینماها کردند
گفته می‌شود علاءالدین ازدودمان خلجیان فارس بود. خلجیان در دوره‌های مختلف برای شاهان دیگر، سپاهی و جنگجو گسیل کرده بودند و سبب پیروزی در جنگ‌ها شده بودند.

اینکه محل اصلی زندگی آنها کجا بوده، هنوز مورد مناقشه است. عده‌ای آنها را مربوط به کابل و زابلستان می‌دانند و عده دیگر آنها را به خلجستان در حواشی تهران مرتبط دانسته‌اند.

عده‌ای آنها را افغان ترک‌تبار گفته‌اند و عده‌ای هم فارسی زبان‌ سنی مذهب.

n
رانویر سینگ در نقش پادشاه مسلمان در فیلم حضور دارد
یکی از مسایلی که به شدت جنجال‌برانگیز شده، همین شخصیت علاءالدین است. گروه‌هایی در هند بر این عقیده‌اند که چهره علاءالدین در فیلم پدماوتی تلطیف شده و شخصیت او فریبنده و گیرا معرفی شده است.

گفته می‌شود که یکی از اقدامات جنجال‌برانگیر علاءالدین در زمان سلطنتش آن بوده که چندین عبادت‌گاه باشکوه هندوها را در هم شکسته و مقدار زیاد بت طلایی و جواهرات را از آنها برداشته و خرج کرده است.

هر چند جدی‌ترین جنجال روی نقش شخصیت اصلی فیلم، یعنی ملکه هندی پادمینی است. ولی موارد بحث در مورد علاءالدین خلجی شاید بیشتر باشد.

براساس افسانه‌ها یکی از غلامان رانده شده از دربار راجپوت چیتورگر به نزد علاءالدین می‌رود و از زیبایی خیره کننده ملکه چیتور می‌گوید.

علاءالدین هم برنامه جنگ ریخت و راجا (شاه) را اسیر گرفت. تنها شرط آزادی شاه، دیدار با ملکه بود. ملکه از پشت پرده با علاء‌الدین صحبت کرد.

علاءلدین بعد از صحبت با ملکه نه تنها قضیه را تمام نکرد که بار دیگر به سراغ شاه و ملکه رفت.

این بار شاه کشته شد و ملکه از نهایت ناچاری آتش بسیار بزرگی برپا کرد و سپس خودش و ده‌ها کنیزش درون آتش پریدند.

آنچه هندوان متعصب و راست‌گرا را شدیدا حساس ساخته همین “فداکاری ملکه و پذیرفتن مرگی دردناک اما تسلیم نشدن” است.

آنها اصرار دارند که ملکه هیچ تمایلی به خلجی نداشته است؛ دقیقا آنچه ریشه این عصبانیت است این است که می‌گویند هیچ زیبایی در این “سماجت و جنون” خلجی دیده نمی‌شود.

آنها می‌گویند این از بدکرداری خلجی بود که برای به دست آوردن یک زن شوهردار جنگ‌ها به راه انداخته است.

هر چند در کتب تاریخی زندگی‌نامه خلجی رد این افسانه دیده نمی‌شود ولی دو کتاب تاریخی دیگر زندگی ملکه‌ای را ‌روایت می‌شود که به خاطر جنون شاهی مسلمان خودش را به همراه کنیزانش به آتش افکنده است.

درعین حال اگر چه علاءالدین خلجی چهره‌ای تاریخی است اما مورخان بر این باورند که پادمینی شخصیتی واقعی نیست.

نام این ملکه هندو و داستان فیلم احتمالا از شعر ملک محمد جیسی، شاعر صوفی هندو در قرن شانزدهم برگرفته شده است.


دیپیکا پادوکونه، هنرپیشه اصلی فیلم
دیپکا پادوکان بخاطر بازی در نقشه ملکه پدماوتی تهدید شده و حتی برای آوردن بینی بریده شده او قیمت‌گذاری شده است؛ همچنین بعد از آن که یکی از آهنگ‌های فیلم مدتها در شبکه یوتیوب به صورت اصلی پخش شده بود، کارگردان مجبور به مونتاژ دوباره آن و پوشاندن کمر برهنه دیپکا پادوکان شد.

در سینمای هند هنوز تابوی پرداختن به تمایلات همجنس‌گرایانه و یا دوجنس‌گرایانه شکسته نشده است.

در مواقع بسیار ضروری اشاره‌های پنهان ممکن است در تصویر دیده شود. علاءالدین در فیلم پدماوتی فردی دوجنس‌گرا معرفی شده است.

You may also like...