چرا قیام ایران نخواهد مُرد

ایران معاصر از زمان انقلاب مشروطیت صحنه تظاهرات و قیام ها و شورش های فراوانی بوده است. قیام سراسری دی ما۱۳۹۶ بزرگترین چالشی است که حکومت مذهبی ایران تا کنون با آن روبرو شده است.

خشم تظاهرکنندگان علیه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و کلیت نظام سیاسی و مذهبی حیرت آور بوده است. این تحول می تواند فرصتی کم نظیر برای واشنگتن به منظور افزایش اهرم فشار علیه تهران باشد.

حتی اگر این تظاهرات خاموش شود، خط جدیدی پشت سر گذاشته شده است که از آن بازگشتی نیست. دیوار ترس از رژیم جمهوری اسلامی فرو ریخته است. این نظام نه تنها مشروعیت خود را از دست داده است بلکه دیگر توان کنترل مردم از طریق خشونت را هم ندارد.

قیام کنونی ممکن است به سقوط فوری رژیم نیانجامد، اما ما شاهد درد مرگ جمهوری اسلامی هستیم. حتی اگر اعتراضات همین امروز به پایان برسد، یک گام به پیش در تقلا برای حکومتی مردمی، منتخب و دموکراتیک بوده است.

علی خامنه ای و حسن روحانی ممکن است خارجی ها را مقصر جلوه بدهند، اما دشمن آن ها مردم گرسنه و سرکوب شده ایران هستند. آن ها بیدار شده اند.
تحلیلی در پولیتیکو از علیرضا نادر، تحلیلگر ارشد در موسسه رند

(Visited 258 times, 1 visits today)

You may also like...