‘کشیدن سیگار الکترونیکی نوجوانان را سیگاری می‌کند’

یک پژوهش می‌گوید کشیدن سیگار الکترونیکی منجر به تمایل نوجوانان به کشیدن سیگار می‌شود.
نزدیک به سه هزار دانش آموز بریتانیایی در این تحقیق دانشگاه لیدز شرکت داشتند.
آنها متوجه شده‌اند احتمال کشیدن سیگار در میان نوجوانانی که سیگار الکترونیکی کشیده‌اند از افرادی که دست به این کار نزده‌اند، چهار برابر بیشتر است.
نگرانی عمده بابت استفاده از سیگار الکترونیکی در آمریکا
راز دانش: سیگار الکترونیکی به ترک سیگار ‘کمک می‌کند’
راز دانش: سیگار الکترونیکی ‘می تواند جان میلیون ها نفر را نجات دهد’
اما این نتیجه‌گیری جدید با یافته‌های قبلی در مورد روش‌های تمایل به کشیدن سیگار که نشان می‌دادند کشیدن سیگار الکترونیکی مصرف سیگار را کاهش می‌دهد در تناقض قرار دارد.

در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ محدودیت‌هایی برای سیگار کشیدن در اماکن عمومی بریتانیا وضع شد
بسیاری از متخصصان معتقدند سیگارهای الکترونیکی که حاوی نیکوتین اما بدون تنباکو هستند نسبت به مصرف دخانیات خطر کمتری دارند.
در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ محدودیت‌هایی برای سیگار کشیدن در اماکن عمومی بریتانیا وضع شد
یک نهاد وابسته به وزارت بهداشت بریتانیا می‌گوید ضرر سیگار الکترونیکی از سیگارمعمولی ۹۵ درصد کمتر است و می‌تواند راه خوبی برای کمک به مردم در ترک سیگار باشد.

You may also like...