یک مار بوآ نزدیک به ۴ سال در خانه یک خانواده فلوریدایی زندگی کرد

یک مرد فلوریدایی فکر می کرد که در اتاق زیر شیروانی خانه اش موش هست، ولی وقتی فهمید یک مار بوآ سالها در خانه اش زندگی می کرد، شوکه شد.

«باب ون در هرکن» اهل شهر «انگلوود» به شبکه تلویزیونی محلی WFLA گفت پسرم سالها شکایت می کرد که از اتاق ریز شیروانی خانه سر و صدا می شود. ولی زیاد آن را جدی نگرفتم، فکر کردم شاید موش است.

آقای «ون در هرکِن» گفت پسرش به او گفته بود که فکر می کند که در اتاق شیروانی مار هست ولی او حرف پسرش را باور نکرده بود تا اینکه آن را با چشمان خودش دید.

«ون در هرکن» گفت مار بزرگتر از آن بود که او فکر می کرد و اول فکر کردند که مار زنگی است ولی بعد معلوم شد که یک مار بوآ کانستریکتور غیر سمی است که بارها در اتاق شیروانی پوست انداخته بود. فردی که آن را گرفت از پوست ها حدس زد که این مار احتمالاً ۲-۴ سالی در اتاق زیر شیروانی زندگی می کرده است.

آقای «ون در هرکن» گفت صیاد، مار بوآ را که نزدیک به دو متر طول داشت به مکانی که مناسب زندگی او است، منتقل کرد.

به نظر او این مار احتمالاً حیوان خانگی کسی بوده که فرار کرده و با رفتن از شاخه های درخت کناره خانه به اتاق زیر شیروانی او پناه آورده است.

You may also like...