پیوند رحم یک مادر استرالیایی به دخترش برای تولد نوه خانواده

Untitled

درخواست غیر معمول یک دختر جوان استرالیایی برای پیوند رحم، منجر به دو دهه پژوهش و سپس تولد نوزادی شد که سه نسل یک خانواده در پیدایش او نقش داشتند.

(Visited 237 times, 1 visits today)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *