اختراع و ساخت عینک مخصوص برای نابینایان که باعث توانائی در دیدن محیط با وضوح کامل میشود

عینک مخصوص نابینایان0

اختراع و ساخت عینک مخصوص برای نابینایان که باعث توانائی در دیدن محیط با وضوح کامل میشود

(Visited 689 times, 7 visits today)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *