ویدئو استقبال کم نظیر و صمیمی پناهندگان سوری در ترکیه از احمدی نژاد

سکوت خبری در مورد کتک خوردن احمدی نژاد در ترکیه توسط پناهندگان سوریه

(Visited 927 times, 22 visits today)

You may also like...