فحش خواهر و مادر توسط راننده تاکسی به وزیر دروغ گو و جنایتکار وزرات نفت دوران احمدی نژاد “رستم قاسمی”

فحش خواهر و مادر توسط راننده تاکسی به وزیر دروغ گو و جنایتکار وزرات نفت دوران احمدی نژاد “رستم قاسمی”

(Visited 901 times, 134 visits today)

You may also like...