اخبار هنری

اخبار تازه های هنر

فیلم سینمایی "فروشنده" ساخته اصغر فرهادی از ۲۶ اسفندماه (شانزدهم مارس) در مجموعه سینماهای "لو" در اسرائيل به روی پرده

سردرگمی در پایان مراسم اسکار: برنده بهترین فیلم مهتاب شد، نه عالم هپروت

در اتقاقی بی سابقه، وارن بیتی که همراه

(Visited 245 times, 1 visits today)