گوناگون

گوناگون

یک تحقیق جدید می‌گوید که تا پایان قرن جاری، تغییرات اقلیمی در اروپا سالانه ۱۵۰ هزار نفر را خواهد کشت.
دانشمندانی

(Visited 991 times, 14 visits today)