گوناگون

گوناگون

لتیسیا باتالیا طی زندگی‌ حرفه‌ای خود تعدادی از معروف‌ترین عکس‌ها را از موج خشونت مافیا در سیسیلی بین دهه‌های ۷۰

پدر وینچنزو نقش روی دیوار کلیسا را نشان می‌دهد و می‌گوید: "آن زن را می‌بینی؟ ارواح شرور به جانش افتاده.

(Visited 323 times, 12 visits today)