آرشیو برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

فرکانس

سیمبل ریت

پلاریتی

Hotbird

۱۲۳۲۲

۲۷۵۰۰

افقی - (H)

Eutelsat W3A

۱۱۲۲۱

۲۷۵۰۰

افقی - (H)

Galaxy 19

۱۲۰۸۴

۲۲۰۰۰

عمودی - (V)

Yah Sat

۱۲۰۷۳

۲۷۵۰۰

عمودی - (V)

خبرهای پر خواننده

Popular Posts

(Visited 662,536 times, 6,001 visits today)