آرشیو برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
پخش زنــــــــــده
PARS TV LIVE

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها
Galaxy 19 Eutelsat W3A Hotbird
۱۲۰۸۴ ۱۱۳۴۵ ۱۰۷۷۵ فرکانس
۲۲۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۷۵۰۰ سیمبل ریت
(V) عمودی (H) افقی (H) افقی پلاریتی
۳/۴ ۲/۳ ۵/۶ اف ائی سی
خبرهای پر خواننده

Popular Posts

(Visited 544,822 times, 3,080 visits today)