جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس

برای تبلیغات در اینجا با شماره ۱۰۶۱ ۷۷۶ ۸۱۸ تماس بگیرید .
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰  
  هنگامه افشار رودررو ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  متفرقه متفرقه ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  مهرداد پارسا اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰  
  دکتر ایرج ناصریان مهاجرت ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰  
  بهراد یادها با بهراد ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰  
  داوود صدق جواهری والا ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰  
  مسیحی حیات ابدی ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰  
  حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰  
  پارمیدا پارمیدا ۱۷:۰۰-۲۱:۰۰  

تکرار

  مهرداد پارسا رویدادهای هفته ۲۱:۰۰-۲۲:۰۰  
  بهراد یادها با بهراد ۲۲:۰۰-۲۳:۰۰  
  دکتر ناصریان مهاجرت ۲۳:۰۰-۲۴:۰۰  
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام ۲۴:۰۰-۰۱:۰۰  
  هنگامه افشار رودررو ۰۱:۰۰-۰۲:۰۰  
  داوود صدق جواهری والا ۰۲:۰۰-۰۳:۳۰  
  موزیک موزیک ۰۳:۳۰-۰۴:۳۰  
  متفرقه متفرقه ۰۴:۳۰-۰۶:۰۰  
  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰  
  گروه نوین آیین بهایی ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
 
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  آیراملو کنگره همبستگی ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  مسعود صدر اشگها و لبخندها ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  مهرداد پارسا اخبار حقوق بشر ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰  
  افشین opposite ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰  
  داوود صدق جواهری والا ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰  
  احمد آزاد تکرار آدینه ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰  
  حمید داوودی پارمیدا ۱۶:۰۰-۲۱:۰۰  

تکرار

  مسعود صدر اشگها و لبخندها ۲۱:۰۰-۲۲:۳۰  
  داریوش باقری این روزها ۲۲:۳۰-۲۳:۳۰  
  خانم میترا برنامه مسیحی ۲۳:۳۰-۲۴:۰۰  
  حسین فرجی تکرار ایران آزاد پنجشنبه ۲۴:۰۰-۰۱:۰۰  
  استاد فرهنگ فرهی تکرار چهارشنبه نقشی در آینه زمان ۰۱:۰۰-۰۲:۰۰  
  داوود صدق جواهری والا ۰۲:۰۰-۰۳:۳۰  
  علیرضا میبدی تکرار برنامه یاران پنجشنبه ۰۳:۳۰-۰۵:۰۰  
  دکترنصر اصفهانی کنگره همبستگی ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰  
  برنامه مسیحی حیات ابدی ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰  
  گروه نوین آیین بهایی ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۰۵  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر ۱۱:۰۵-۱۱:۳۰  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید ۱۱:۳۰-۱۳:۰۰  
  سرابی رنگارنگ ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰  
  دکتر میترا ذکریایی تکرار چشمه ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۱۹:۰۰-۲۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما ۲۱:۳۰-۲۲:۳۰  

تکرار

  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان ۲۲:۳۰-۲۴:۰۰  
  تکرار یادها با بهراد تکرار یادها با بهراد ۲۴:۰۰-۰۱:۰۰  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید ۰۱:۰۰-۰۲:۳۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۲:۳۰-۰۳:۳۰  
  متفرقه متفرقه ۰۴:۰۰-۰۴:۳۰  
  آقای شاهین نژاد رنسانس ۰۴:۳۰-۰۵:۰۰  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰  
  داریوش باقری تکرار دوشنبه این روزها ۰۷:۰۰-۰۶:۰۰
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  مهرداد پارسا مجله خبری ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۰۵  
  متفرقه متفرقه ۱۱:۰۵-۱۱:۳۰  
  حسین فرجی ایران آزاد ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰  
  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰  
  سرابی رنگارنگ ۱۳:۳۰-۱۴:۰۰  
  سیروس شرفشاهی دیدگاه ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰  
  ایمان فروتن نهاد مردمی ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۷:۰۰-۱۷:۳۰  
  سرابی رنگارنگ ۱۷:۳۰-۱۸:۰۰  
  آنجلو طالبی روی خط پول ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۱۹:۰۰-۲۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۲۰:۳۰-۲۱:۰۰  
  دکتر جعفر شجره برنامه پزشکی ۲۱:۰۰-۲۱:۳ ۰  
  جرج ماراگالف اسیریا تودی ۲۲:۰۰-۲۳:۰۰  

تکرار

  فریدون توفیقی با بزرگان موسیقی ۲۳:۰۰-۲۴:۰۰  
  سیروس شرفشاهی دیدگاه ۲۴:۰۰-۰۱:۰۰  
  مهرداد پارسا مجله خبری ۰۱:۰۰-۰۲:۰۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۲:۰۰-۰۲:۴۵  
  آنجلو طالبی روی خط پول ۰۲:۴۵-۰۳:۴۵  
  ایمان فروتن نهاد مردمی ۰۴:۰۰-۰۵:۰۰  
  گروه نوین آیین بهایی ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰  
  حسین فرجی ایران آزاد ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۰۵  
  متفرقه متفرقه ۱۱:۰۵-۱۱:۳۰  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰  
  مهرداد پارسا بنیاد نوروز ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰  
  مستند مستند ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰  
  شاهین نژاد رنسانس ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰  
       دکتر میترا ذکریایی چشمه ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۱۹:۰۰-۲۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۲۰:۳۰-۲۱:۰۰  
  دکتر بروخیم دانستنیهای پزشکی ۲۱:۰۰-۲۲:۰۰  

تکرار

  موزیک موزیک ۲۲:۰۰-۲۲:۳۰  
  استاد فرهنگ فرهی نقشی در آینه زمان ۲۲:۳۰-۲۳:۳۰  
  حسین فرجی ایران آزاد ۲۳:۳۰-۲۴:۳۰  
  دکتر آزمایش تی وی پروگرام ۲۴:۳۰-۰۱:۳۰  
  کلیسا پترا کلیسای پترا ۰۱:۳۰-۰۲:۳۰  
  دکتر حبیب ریاضتی دانش ، بینش ، آزادی ۰۲:۳۰-۰۴:۰۰  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید ۰۴:۰۰-۰۵:۰۰  
  دکتر میترا ذکریایی چشمه ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  اوستا مهر ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰  
  مهرداد پارسا مجله خبری ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۰۵  
  متفرقه متفرقه ۱۱:۰۵-۱۱:۳۰  
  حسین فرجی ایران آزاد ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰  
  جمشید چالنگی درآینه طنز ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰  
  آنجلو طالبی بررسی اوضاع اقتصادی و سیاسی ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰  
  حمید پیام آرامش ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰  
  رضا هازلی میراث جاویدان ایران باستان ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۷:۰۰-۱۷:۳۵  
  سرابی رنگارنگ ۱۷:۳۵-۱۸:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۱۹:۰۰-۲۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما ۲۱:۳۰-۲۲:۳۰  
  جمشید چالنگی تکرار در آینه طنز ۲۲:۳۰-۲۳:۳۰  
  احمد آزاد بامداد آدینه ۲۳:۳۰-۰۱:۳۰  

تکرار

  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۱:۳۰-۰۲:۳۰  
  رضا هازلی میراث جاویدان ایران باستان ۰۲:۳۰-۰۴:۰۰  
  استاد فرهنگ فرهی تکرار چهارشنبه نقشی در آینه زمان ۰۴:۰۰-۰۵:۰۰  
    آموزش مسیحی ۰۴:۰۰-۰۴:۳۰  
  زیبا شاه ولایتی جهان زیبای ما ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰  
جدول پخش برنامه های تلویزیون پارس
  مهرداد پارسا مجله خبری ۰۷:۰۰-۰۸:۰۰  
  کلیسا پترا کلیسا پترا ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰  
  علیرضا میبدی یاران ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۱۰:۳۰-۱۱:۱۵  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر ۱۱:۱۵-۱۱:۳۰  
  زرتشت زرتشت ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰  
  حمیدداوودی پارمیدا ۱۲:۳۰-۱۵:۰۰  
  جرج ماراگالف اسیریا تودی ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۱۶:۰۰-۱۷:۰۰  
لیلا هاشمیان اخبار ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
  مصطفی دانش نگاهی دیگر ۱۷:۳۰-۱۸:۰۰  
  بهرام مشیری سرزمین جاوید ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰  

تکرار

  علیرضا میبدی یاران ۱۹:۰۰-۲۰:۳۰  
  لیلا هاشمیان اخبار ۲۰:۳۰-۲۱:۰۰  
  مصطفی دانش نگاهی دیگر ۲۱:۰۰-۲۱:۳۰  
  Opposite Opposite ۲۱:۳۰-۲۲:۰۰  
  حسین فرجی تکرارپنج شنبه ایران آزاد ۲۲:۰۰-۲۳:۰۰  
  داریوش باقری این روزها ۲۳:۰۰-۲۴:۰۰  
  شاهین نژاد رنسانس ۲۴:۰۰-۲۴:۳۰  
  حمید شجاعی تکرار پیام آرامش ۲۴:۳۰-۰۲:۰۰  
  تکرار زرتشت تکرار زرتشت ۰۲:۰۰-۰۳:۰۰  
  بهرام مشیری تکرارجمعه سرزمین آزاد ۰۳:۰۰-۰۴:۰۰  
  دکتر میترا ذکریایی تکرار چشمه ۰۴:۰۰-۰۵:۰۰  
  گروه نوین تکراریکشنبه آیین بهایی ۰۵:۰۰-۰۶:۰۰  
  مهرداد پارسا- فهیمه شاملو بنیادنوروزچهارشنبه ۰۶:۰۰-۰۷:۰۰  
  دکتر میترا ذکریایی تکرار چشمه ۰۴:۰۰-۰۵:۰۰

فرکانس تلویزیون پارس بر روی ماهواره ها

فرکانس

سیمبل ریت

پلاریتی

Hotbird

۱۲۳۲۲

۲۷۵۰۰

افقی - (H)

Eutelsat W3A

۱۱۲۲۱

۲۷۵۰۰

افقی - (H)

Galaxy 19

۱۲۰۸۴

۲۲۰۰۰

عمودی - (V)

Yah Sat

۱۲۰۷۳

۲۷۵۰۰

عمودی - (V)

آرشیو برنامه ها
(Visited 64,842 times, 271 visits today)