با وقوع خشکسالی شدید در استان اصفهان و کاهش خروجی سد زاینده‌رود، بستر این رودخانه که نماد استان و به‌ویژه شهر تاریخی اصفهان محسوب می‌شود، بار دیگر خشک شد.

زاینده‌رود بزرگ‌ترین رودخانه مناطق مرکزی ایران با طول ۴۰۰ کیلومتر است که از زردکوه در چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به تالاب گاوخونی می‌ریزد، اما با خشکسالی شدید در استان اصفهان، خروجی سد زاینده رود از روز ۲۸ تیر ماه کاهش یافت تا بستر این رود بار دیگر خشک شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده که «تنها باقی مانده‌ آب زاینده رود چند گودال آب در بستر رود است تا پرنده‌های سطح شهر به امید آن‌ها از گرمای تابستان به آن‌پناه ببرند».