آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به اجرا درآمده است. این آتش بس که در ساعات نخست روز جمعه شروع شد به ۱۱ روز درگیری میان دو طرف که بیش از ۲۴۰ کشته – عمدتا در غزه – به جا گذاشت پایان می دهد.

با اجرای آتش بس فلسطینی ها به خیابان ها ریختند تا آن را جشن بگیرند. اسرائیل و حماس هر دو مدعی پیروزی شده اند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که آتش بس “فرصتی واقعی” برای پیشرفت ایجاد کرده است.

اسرائیل روز پنجشنبه بیش از ۱۰۰ حمله علیه تاسیسات زیربنایی حماس در شمال غزه انجام داد. حماس هم با شلیک راکت به آن پاسخ داد.