دست کم ۵ نفر در آتش سوزی در ساختمان بزرگترین تولید کننده واکسن جهان در غرب هند کشته شدند.

این آتش سوزی بعدازظهر امروز (پنج شنبه ۲۱ ژانویه/ ۲ بهمن) به وقت محلی در ساختمان “انستیتو سرم” در پونا آغاز شد که ساخت و ساز در آن جریان دارد.

تصاویر منتشره ستونی از دود را که از یک ساختمان در این محل به هوا برخاسته، نشان می‌دهد.

این شرکت گفته که آتش سوزی بر تولید واکسن در این مکان تاثیری نداشته است.