آتش سوزی موسمی در کانادا آسمان در نیویورک را نارنجی کرد؛ آلودگی خطرناک هوا برای میلیون‌ها نفر

7

مقام‌های کانادا می‌گویند این کشور باید خود را برای سخت‌ترین فصل آتش‌سوزهای موسمی جنگل‌ها آماده کند.

تنها در منطقه کبک بیش از ۱۵۰ مورد آتش‌سوزی فعال در جریان است.

از آغاز سال ۲۰۲۳ در این استان کانادا بیش از ۴۰۰ مورد آتش سوزی طبیعی موسمی روی داده که به طور معمول دو برابر میزان همیشگی است. از این میان ۲۳۹ آتش‌ سوزی مهار نشده‌اند.

این آتش‌سوزی‌ها در کانادا در این مدت بیش از ۳۳۰ هزار کیلومتر مربع را سوزانده است که ۱۲ برابر بیشتر از میانگین زمین‌های سوخته در ده سال گذشته است.