آخرین مقاله هاوکینگ درباره اجسام ناپدید شده در سیاهچاله‌ها منتشر شد

آخرین مقاله هاوکینگ درباره اجسام ناپدید شده در سیاهچاله‌ها منتشر شد

آخرین مقاله استیون هاوکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی که اوایل سال جاری درگذشت، توسط چند تن از همکاران او منتشر شده است.

موضوع این مقاله به شرایط اجسام پس از ناپدید شدن در سیاهچاله‌ها اختصاص دارد.

استیون هاوکینگ که بیش از نیم قرن با بیماری پیشرونده دست به گریبان بود که حرکت اندام‌ها و حتی توانایی سخن گفتن را از او گرفت. با اینهمه، او به جایگاهی برجسته در رشته کیهان‌شناسی دست یافت.

همکاران هاوکینگ در پیشگفتاری بر این مقاله گفته اند که تحقیقات او در زمینه سیاهچاله ها کمکی ارزنده به این رشته کرده است.

You may also like...

ege123