آدم‌ربایی و شکنجه در مرز ایران و ترکیه؛ «نترس بهت تجاوز نمی‌کنیم، فقط فیلم می‌گیریم»

۲

هشدار: این مقاله حاوی توضیحاتی درباره خشونت و تجاوز جنسی است که ممکن است برای برخی از خوانندگان آزاردهنده باشد. اسامی قربانیان برای حفظ امنیت‌شان تغییر داده شده است.

چشم‌های سیاه علی در تاریکی شب زیر نور چراغ قوه برق می‌زند. ترسیده و بدن استخوانیش را مچاله کرده است. علی روی زمین خوابانده شده و دست‌هایش با دستبند پلاستیکی از جلو به هم گره زده شده است. صدای سه مرد از پشت دوربین به گوش می‌رسد. آن یکی که با موبایلش فیلم‌برداری می‌کند به دیگری که یک چاقوی بزرگ در دست دارد، می‌گوید که شلوار علی را پایین بکشد.

علی التماس می‌کند: «به خدا رحم کن، به جان هرکسی که دوست داری رحم کن، نون و نمکی باهم خوردیم، زن و بچه دارم، رحم کنید».

یکی از آنها با لحن تمسخرآمیزی می‌گوید: «نترس بهت تجاوز نمی‌کنیم، فقط فیلم می‌گیریم.»