آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛ خانواده مهسا امینی: کام‌مان شیرین شد

11

نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از یکسال و چند ماه با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شدند. آزادی آنها با واکنش‌‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران همراه بود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار بازداشت این دو خبرنگار به وثیقه موافقت کرده است و آنها تا زمان صدور تا زمان صدور حکم تجدیدنظر آزاد خواهند بود. دادگاه تجدیدنظر همزمان هر دو نفر را ممنوع‌الخروج کرده است.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شدند.

نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. او همچنین برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در مقابل بیمارستان کسری را گزارش