آلمان دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک خود در ایران را «تعطیل کرد»

9

یک مقام بلندپایه در وزات علوم ایران گفته است آلمان «دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان» در ایران را تعطیل کرده است.

وحید حدادی اصل، معاون وزارت علوم ایران به خبرگزاری ایسنا خبر گفته «سال جاری سالی بحرانی از نظر آکادمیک برای کشور بود و فشارهای کشورهای غربی کشور ما را تحت تاثیر قرار داد و این فشارها در حوزه جذب دانشجو نیز وجود داشت».

ایران در سال های اخیر برای ارتباطا دانشگاهی و آکادمیک حساسیت های امنیتی پیدا کرده و مقام‌های حکومتی پی در پی درباره آنچه «جاسوسی کشورهای بیگانه از راه تماس با دانشگاهیان» می خوانند هشدار می دهند.

معاون وزارت علوم ایران اینک از «کاهش علاقه کشورهای اروپایی برای ارتباط علمی با ایران» خبر داده و اما گفته «ما جز با رژیم صهیونیستی، محدودیتی برای برقرار ارتباط علمی با کشورهای دنیا نداریم اما اروپایی ها ارتباط علمی را با ما محدود کردند».

مقام های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند و از آن با عنوان های دیگری یاد می کنند.