آمار کشته های جنگ یمن به ۱۰ هزار نفر رسید

سازمان ملل متحد می گوید که حداقل ۱۰ هزار نفر در جنگ یمن میان شورشیان حوثی و ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت رسمی این کشور حمایت می کند کشته شده اند.
سازمان ملل گفت که این آمار “نشانگر نیاز به حل این وضعیت” است که برای ۲۱ ماه ادامه داشته.
این خبر درحالی منتشر می شود که عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن روز دوشنبه در شهر بندری عدن با فرستاده سازمان ملل دیدار کرد.
این مناقشه میان حوثی ها و دولت در مارس ۲۰۱۵ اوج گرفت زمانی که نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان برای سر کار برگرداندن دولت منتخب یمن وارد این جنگ شدند.
جیمی مک گلدریک هماهنگ کننده کمک های انساندوستانه سازمان ملل در یمن گفت از آن زمان “تخمین ها حاکی از مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر است که در این مناقشه کشته شده اند و تقریبا ۴۰ هزار نفر هم زخمی شده اند.”
او افزود که میلیون ها نفر در این کشور که در مناطق جنگ زده زندگی می کنند با کمبود آذوقه روبرو هستند.
آقای مک گلدریک گفت: “۷ میلیون نفر هستند که نمی دانند وعده بعدی غذایشان را باید از کجا تهیه کنند.”
اسماعیل اولد شیخ فرستاده سازمان ملل در یمن برای احیای روند صلح می کوشد. پیشنهاد قبلی برای تشکیل دولت وحدت ملی از جمله عقب نشینی شورشیان از پایتخت و سایر شهرهای بزرگ را آقای هادی رد کرده بود.
آقای شیخ قرار است به زودی در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
سازمان ملل مناقشه یمن را سرمنشا یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان می داند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.