دادستان ها در ایالت نیویورک آمریکا روز سه شنبه اتهاماتی را از جمله به ظن تلاش برای آدم ربایی علیه چند شهروند ایرانی از جمله علیرضا شوارقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری اعلام کرده اند.

این افراد یک مامور اطلاعاتی ایران و اعضای یک شبکه اطلاعاتی ایران توصیف شده اند.

مسیح علی نژاد خبرنگار مستقل و فعال حقوق بشر در آمریکا که از جمله درباره کشته های آبان 98 در ایران گزارش تهیه می کند، تایید کرده که هدف این تلاش ادعایی برای آدم ربایی بوده است.

براساس این ادعانامه همچنین اتهاماتی علیه نیلوفر بهادری فر به اتهام توطئه برای نقض تحریم های آمریکا، پولشویی، کلاهبرداری بانکی مطرح شده است. نیلوفر بهادری فر اخیرا در کالیفرنیا تحت بازداشت درآمده است.