مقام های کلورادو گفتند برای شناسایی تماس های فرد آلوده و سایر موارد بالقوه ابتلا به این نمونه از ویروس تلاش می کنند

اولین مورد ابتلا به یک ویروس جهش یافته و مسری‌تر کرونا که قبلا در بریتانیا و چند کشور دیگر شناسایی شده بود در ایالت کلوردا آمریکا تایید شده است.

بیمار که در دهه ۲۰ زندگی است در حال حاضر در قرنطینه به سر می برد. او اخیرا سفر نرفته بود.

مقام های ایالتی گفتند که برای شناسایی تماس های فرد آلوده و سایر موارد بالقوه ابتلا به این نمونه از ویروس تلاش می کنند.

کارشناسان می گویند نمونه جهشی ویروس کرونا بسیار مسری‌تر از نمونه های قبلی است اما لزوما خطرناک تر نیست.